top of page

Faglig

forsvarlighet

i praksis

Samse bistår offentlige og private virksomheter 

med kvalitetsforbedringer.

Vår oppgave

Systematisk 
kvalitetsforbedring

De fleste organisasjoner er preget av hektiske hverdager, høye krav og omfattende lovverk. Vår oppgave er å bistå tjenesteytere med å levere bedre og faglig forsvarlige tjenester. Et utenfrablikk gir oss innsikt i enhetens interne utfordringer. Vår virksomhet er basert på kunnskaps basert praksis, og gjennom tett samarbeid over tid bistår vi ulike organisasjoner med systematisk kvalitetsforbedring.

Vår oppgave

Våre tjenester

Kartlegging

Gjennomføres i form av hospitering samt samtaler med ansatte, ledere, brukere og pårørende.  Kartleggingen gir informasjon om enhetens kompetanse, organisering og ressursforvaltning. Vi skaffer oss oversikt over enhetens behov for kompetanseheving, endring av organisasjonskultur og kvalitetssikring av tjenesten. En kartleggingsrapport vil komme med anbefalinger av hensiktsmessige tiltak for kvalitetsforbedring.

Veiledning

Praktisk veiledning i organisasjonen med fokus på kunnskap, ferdigheter og holdninger. Andre fokusområder er ressursforvaltning, personalledelse og organisasjonskultur.

Våre tjenester

Undervisning

Temabasert opplæring innen organisasjonens kjerneområder er en viktig del av kvalitetsforbedring.

Implementering av kvalitetssystem

Et solid kvalitetssystem sikrer kontinuerlig forbedring. Vi bistår organisasjonen med å gjøre kvalitetssystemet til et nyttig verktøy i praksis.

Kontakt oss

Dersom du ser at en eller flere av våre tjenester kan hjelpe din organisasjon, ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat.

 

Kontakt oss på:

Telefon: 953 39 100

Epost: post@samse.no

Vår metode

Kartlegging

Hver arbeidsplass er forskjellig. Med utgangspunkt i vår fagkunnskap og erfaring analyserer vi arbeidsmetoder, rutiner og prosesser, og kartlegger behov og forbedringspotensiale i organisasjonen din.

Veiledning

Systematisk og langsiktig veiledning av ansatte og ledere er en viktig del av arbeidet med kvalitetsforbedring. Veiledningen fokuserer på kunnskap, ferdigheter og holdninger, og er basert på informasjon fra kartleggingen gjort i forkant. Veiledningen tilbys både individuelt og på gruppebasis.

Undervisning

Undervisningens mål er å øke den enkeltes trygghet i arbeidet. Temabasert veiledning, opplæring, workshops og seminarer bidrar til kompetanseheving, kvalitetsforbedring og konstruktiv samhandling.

Kontinuerlig kvalitetsarbeid

Det endelige målet er at organisasjonen settes i stand til å drive eget forbedringsarbeid. Tilegnet kunnskap videreutvikles, kvalitetssystemer implementeres og rutiner justeres. Felles forståelse skaper kultur for kontinuerlig forbedring.

Plan-Do-Study-Act

PDSA-modellen er en systematisk metode i forbedringsarbeid. Modellen er oversatt og tilpasset norske forhold av Helsedirektoratet. Metoden anvendes for å innhente kunnskap om hvordan forbedringstiltakene kan gjennomføres i praksis.

Faglig forsvarlighet i praksis
Vår metode

Ansatte

Gro Frøyen

Daglig leder

Gro Frøyen har bakgrunn som psykiatrisk sykepleier med hovedfag i helsefag, samt videreutdanning innen organisasjon, ledelse og pedagogikk.
I tillegg er hun utdannet og godkjent sykepleiefaglig veileder. Frøyen har lang klinisk, administrativ og pedagogisk erfaring fra psykisk helsevern og fra høyskole og universitet. Hun har jobbet som avdelingsleder ved Gaustad sykehus, som oversykepleier ved Senter for psykisk helse Midt-Troms, og som universitetslektor ved Universitetet  i Sørøst-Norge ved videreutdanningen i psykisk helsearbeid. Arbeidsoppgavene strekker seg fra direkte klinisk arbeid, personalledelse, faglig utvikling,  omorganiseringer med utvikling av nye kliniske tilbud, prosjektarbeid og kompetanseheving til veiledning og undervisning.

 

 

Kontakt Gro Frøyen for
en uformell avtale:

 

Telefon: 481 21 532

Epost: gro.froyen@samse.no

Haakon Seeberg

Spesialrådgiver

Haakon Seeberg er utdannet lærer med hovedvekt på spesialpedagogikk. Seeberg har erfaringsgrunnlag fra flere næringsområder i privat sektor. Disse innbefatter voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, barnevern, familievern, interesseorganisasjoner samt arbeid i skjæringspunktet mellom rikspolitikken og statsbyråkratiet. Han har ledererfaring på flere nivåer, samt innsikt i politiske og offentlige beslutningsprosesser. Han har et stort nettverk og har deltatt i flere nasjonale og internasjonale fagutviklingsprosjekter.

 

Kontakt Haakon Seeberg for
en uformell avtale:

 

Telefon: 959 04 772

Epost: haakon.seeberg@samse.no

Ansatte

Kontakt oss

Adresse:

Bogstadveien 27 b

0355 OSLO

 

E-post

post@samse.no

Telefon

953 39 100

 

Org. nr. 

NO 918 932 836

 

 

Personvernerklæring

Kontakt oss
Kildehenvisninger
bottom of page